5. Progress for Everyone - People

Aantrekkelijke werkgever

VodafoneZiggo wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarom bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden voor mensen in elke fase van hun leven en loopbaan. We ondersteunen gezondheid en welzijn. En we garanderen een werkomgeving die voldoening geeft. Ons doel? Dat collega’s zichzelf kunnen zijn, zich met elkaar verbonden voelen en toegang hebben tot onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bouwen aan onze reputatie 

In een concurrerende arbeidsmarkt hebben we in oktober 2023 onze zichtbaarheid vergroot met de start van een nieuwe employer branding-campagne. Hierin vertelden we ons verhaal als één VodafoneZiggo. In plaats van modellen in te huren, toonden we het enthousiasme van onze medewerkers als rolmodellen in al het promotiemateriaal. De campagne bestond mede uit een videoclip en radiocommercial met de titel ‘Let me hear you say YEAH!’. We maakten de campagne op maat om extra interesse te wekken onder de cruciale kandidaten van twee doelgroepen: customer contact en digital and technology. Analyses lieten zien dat door de campagne de merkbekendheid onder deze doelgroepen met 46% toenam en de merkperceptie met 43% verbeterde.  

We lanceerden ook twee grote campagnes om de volgende generatie van getalenteerde trainees te werven. Dit leverde meer dan 1.500 sollicitaties op voor ons welbekende Discover-traineeprogramma. Een stijging van 51% ten opzichte van 2022. 

Voor kandidaten die bij ons willen werken is de algehele sollicitatie- en wervingservaring erg belangrijk. In 2023 ontvingen we 35% meer sollicitaties dan in het jaar daarvoor. Afgewezen kandidaten gaven de sollicitatieprocedure gemiddeld een 7,3 op een schaal van 10, terwijl aangenomen kandidaten gemiddeld een 9,3 toekenden. We streven ernaar dat wervingsprocedures, net als alle andere gebieden van onze organisatie, eerlijk zijn voor mensen van alle achtergronden. Daarom kijken we meer naar potentieel dan naar ervaring (zie ook Diversiteit, gelijkheid en inclusie (new window)). Om dit te stimuleren, introduceerden we Equalture. Deze nieuwe beoordelingstool helpt om onbewuste vooroordelen weg te nemen en gelijke kansen te bevorderen. Ook Connect a Talent, een nieuwe doorverwijzingstool waarmee collega’s kandidaten uit hun eigen netwerk kunnen aandragen, leverde positieve resultaten op. In 2023 namen we 28% van de intern doorverwezen kandidaten aan.  

Eerlijk en transparant belonen 

Ons concurrerende beloningspakket is essentieel om talenten te werven, behouden en motiveren. Hierbij focussen we op drie zaken: stimuleren om net wat meer te doen, vrijheid bieden om arbeidsvoorwaarden optimaal te benutten, en eerlijk en gelijkwaardig zijn. Bij VodafoneZiggo heeft iedereen, ongeacht de gezinssamenstelling, recht op dezelfde verlofregeling. We bieden de mogelijkheid om bepaalde feestdagen te ruilen voor andere dagen. En we bieden onze medewerkers groene mobiliteitsoplossingen, zoals een NS- Business Card (zie Duurzame mobiliteit (new window)). 

In 2023 voegden we doelstellingen toe met betrekking tot onze mensen (vrouwen in leiderschapsposities; mensen helpen om vooruit te komen in de maatschappij) en de planeet (vermindering van CO2-uitstoot). Deze doelstellingen vormen een versterkende factor voor de financiële criteria die al in ons bonussysteem zitten. Als alle doelstellingen worden gehaald, kunnen onze werknemers een extra bonus ontvangen. We willen er zeker van zijn dat er in onze organisatie geen loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Daarom startten we in 2023 met een grondige analyse van alle relevante gegevens op dit vlak. Zo nodig nemen we in 2024 corrigerende maatregelen. 

Gezondheid en welzijn 

De gezondheid en het welzijn van onze mensen heeft onze topprioriteit. We zetten ons niet alleen in om zieke collega’s te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk, maar ook om ziekte te voorkomen. Hiervoor hebben we een sterk netwerk van in- en externe deskundigen opgebouwd, onder wie verzuimcoaches, bedrijfsartsen en zorgverleners. In 2023 begonnen we in samenwerking met Adaptics ook met een preventief medisch onderzoeksprogramma voor werknemers. 

Onze holistische benadering rust op vier pijlers: mentaal, fysiek, sociaal en financieel. Samen vormen ze een kader voor werknemersprogramma’s zoals gezondheidschecks, mentale check-ups, webinars en financiële coaching. Een populair initiatief is Awaken Your Inner Champ, een 90-daags programma voor persoonlijke ontwikkeling met individuele elementen en groepsactiviteiten. In 2024 richten we ons op vitaal leiderschap en op de behoeften van specifieke bevolkingsgroepen, van 50-plussers tot collega’s op bepaalde afdelingen.  

Het is voor ons van essentieel belang dat werknemers zich veilig voelen in hun werkomgeving. Daarom hebben we meldkanalen voor werknemers die onaanvaardbaar gedrag ervaren (zie Ethics and Compliance (new window)). Via een interne campagne maakten we in 2023 onze medewerkers bewuster van onze Trust Buddies. Dit zijn getrainde collega’s bij wie medewerkers veilig en vertrouwelijk hun verhaal kunnen doen en om advies en support kunnen vragen. Trust Buddies kennen alle mogelijkheden om ongepast gedrag aan te pakken en te melden, en zijn daarom toegankelijk voor iedereen die werkt bij VodafoneZiggo. 

Connected Working 2.0 

Ook in 2023 maakten veel collega’s gebruik van ons proefproject voor hybride werken, waarbij mensen gemiddeld twee of drie dagen per week thuis werken. Dit stelde hen in staat om verbonden te blijven met hun team en tegelijkertijd te profiteren van een gezondere werk-privébalans. Gedurende het jaar analyseerden we grondig de effecten van de pilot op de betrokkenheid, prestaties en verbondenheid van mensen met VodafoneZiggo. Aan de hand van deze resultaten zullen we de lopende pilot in 2024 vertalen naar een formeel beleid voor Connected Working 2.0. 

Training en ontwikkeling stimuleren 

Sinds 2020 bieden we alle medewerkers van VodafoneZiggo onbeperkte leermogelijkheden. Hierbij ondersteunen we mensen met de training en ontwikkeling die ze nodig hebben om specifieke doelen te bereiken of om hun persoonlijke en professionele groei te stimuleren. Ons leerplatform, Progress for You, wordt aangeboden in samenwerking met Archipel en bevat een bibliotheek met meer dan 10.000 on- en offline trainingen, podcasts, tests en scans. Dit brede pakket aan middelen helpt ons om te voldoen aan de groeiende vraag naar levenslang leren. 

In 2023 vroegen werknemers meer dan 6.800 trainingen aan, met een gemiddelde van 16 trainingsuren per werknemer. Meer dan de helft van de opleidingsaanvragen waren voor bedrijfsinterne leermodules. Daarnaast volgde 98% van onze werknemers verplichte trainingen, zoals veiligheidstrainingen voor onze monteurs en compliancetrainingen voor alle werknemers.  

Ons doel voor 2024 is om ons opleidingsaanbod beter af te stemmen op de vaardigheden die nodig zijn om de loopbaan van onze werknemers te ondersteunen en de strategische ambities van VodafoneZiggo te realiseren. Ook gaan we alle nieuwe medewerkers inwerken met de steun en informatie van onze teams voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Diversiteit, gelijkheid en inclusie. Dit draagt bij aan het creëren van een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn (zie Diversiteit, gelijkheid en inclusie (new window)). 

Onze bedrijfswaarden blijven fundamenteel om ons het gedrag te activeren om een uitzonderlijke ervaring te bieden.

Collectieve arbeidsovereenkomst 

Vooruitlopend op het aflopen van de bestaande tweejarige Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van VodafoneZiggo in december 2023, zijn we begonnen met het proces van het vervangen hiervan. Onze focus reikt verder dan alleen het herzien van ons beloningsbeleid voor werknemers; we willen een breed scala aan onderwerpen aanpakken die verband houden met onze ambities als aantrekkelijke werkgever. Dit omvat initiatieven met betrekking tot duurzaam werkgeverschap en het aantrekken en behouden van personeel.  

Voor onderhandelingen gebruiken we het DigiC-model. Dit geeft alle VodafoneZiggo-collega’s – zelfs degenen die geen lid zijn van een vakbond – het recht op inspraak tijdens discussies en om te stemmen over het daaruit voortvloeiende cao-voorstel. We vinden dat al onze mensen de kans moeten krijgen om deel te nemen aan de discussie over hun eigen arbeidsvoorwaarden en om in een democratisch proces hun stem te laten horen. In 2023 deed 45% van de werknemers mee aan de cao-enquête (2021: 40%), wat wijst op een grote belangstelling. 

De volgende stappen omvatten onafhankelijk georganiseerde enquêtes en paneldiscussies met werknemers, en gesprekken met de werknemersgroepen van VodafoneZiggo (zie Diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplek (new window)) om te weten te komen welke onderwerpen deze specifieke gemeenschappen terug willen zien in onze cao. Als onderdeel van het totale proces willen we ook het taalgebruik in de cao vereenvoudigen en moderniseren, zodat dit belangrijke document toegankelijker en inclusiever wordt. 

Een plek bouwen om te floreren 

Ons bedrijf, ons doel en onze strategie steunen op onze 6.800 werknemers in heel Nederland. Het is belangrijker dan ooit dat VodafoneZiggo een geweldige plek is om te werken, voor mensen van alle rangen en standen. Zeker nu de arbeidsmarkt zo uitdagend is en Generatie Z zijn intrede doet. Alleen door een divers en getalenteerd personeelsbestand aan te trekken en te behouden, kunnen we onze klanten een uitzonderlijke ervaring bieden. 

Samen met partner Peachy Mondays meten we elk kwartaal de betrokkenheid van onze werknemers. Dit doen we via anonieme Heartbeat-enquêtes. Ze vormen een waardevol instrument voor het verzamelen van inzichten in medewerkerstevredenheid. Die inzichten gebruiken we weer om het gesprek op gang te brengen over zaken die de betrokkenheid van werknemers beïnvloeden. De betrokkenheidsscore van onze laatste enquête van 2023 was 77. 

In 2023 rolden we ons Organisational Network Analytics (ONA)-dashboard verder uit in de organisatie. Ook dit laat zien dat onze HR-activiteiten steeds meer aangestuurd worden door en gericht zijn op een Smart Digital Experience (zie Digitale organisatie (new window)). Het dashboard biedt inzicht in werk- en samenwerkingspatronen op teamniveau. Daarnaast moedigt het teams aan om gewoonten te verbeteren en beter te functioneren op de werkplek.  

We gebruiken deze digitale tools en gegevens, waaronder kunstmatige intelligentie (KI), voor drie redenen. Om vast te stellen hoe onze collega’s hun ervaring bij VodafoneZiggo beleven. Om te zien wat ze eruit willen halen. En om de dagelijkse HR-processen eenvoudiger te maken. Tegelijkertijd werken we aan een springplank voor training en ontwikkeling voor onze werknemers, zodat ze digitale competenties kunnen ontwikkelen om te floreren.  

Een blik op de horizon 

Na tientallen sessies en workshops met een breed scala aan collega’s en externe gedragsdeskundigen, hebben we in 2023 een nieuwe gedragsfocus voor VodafoneZiggo bepaald die onze nieuwe bedrijfsstrategie ondersteunt. De aanpak is geschikt voor de toekomst van onze organisatie en stelt onze mensen centraal bij alles wat we doen.  

In 2024 starten we een programma om het gewenste gedrag te stimuleren en integreren. Onze drie bedrijfswaarden – Open up, Team up, Step up – blijven fundamenteel voor onze aanpak en helpen ons het gedrag te activeren dat we nodig hebben om een uitzonderlijke ervaring te bieden, aan zowel medewerkers als klanten.  

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I)

Vooruitgang mogelijk maken voor iedereen. Dat begint bij onze eigen mensen. Dus is het van groot belang dat we diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) waarborgen in onze organisatie. Uit de spanningen en polarisatie in de wereld om ons heen putten we extra motivatie om een veilige werkomgeving te creëren. Een omgeving waar getalenteerde mensen van alle achtergronden zich in staat voelen om mee te doen en helemaal zichzelf te zijn. En waar ze hun verschillende perspectieven inzetten om vooruitgang te boeken, binnen onze organisatie en daarbuiten. 

Onze samenleving weerspiegelen 

We willen dat VodafoneZiggo representatief is voor de samenleving waarin we werken. Alleen zo kunnen we de meest hoogwaardige en relevante oplossingen ontwikkelen voor onze klanten. Om dit te bereiken, is het essentieel om mensen samen te brengen uit alle lagen van de bevolking. Inclusief hun verschillende ideeën, ervaringen en vaardigheden. Doen we dit niet, dan liggen risico’s op de loer. We kunnen vast komen te zitten in een creatieve luchtbel. We kunnen bepaalde mensen of groepen uitsluiten. Of we kunnen ongemerkt ongelijkheid inbouwen in onze producten en diensten.    

Onze DE&I-strategie bevat drie aandachtsgebieden. Ten eerste willen we inclusieve relaties bevorderen door dialogen aan te gaan en gedurfde gesprekken te voeren. Ten tweede willen we rechtvaardigheid integreren in onze systemen en processen, discriminatie aanpakken en eventuele vooroordelen aan het licht brengen. Tot slot willen we een breder deel van samenleving bereiken en onze impact vergroten, onder andere door samen te werken met externe partners. 

In 2023 konden we belangrijke stappen vooruitzetten, dankzij de gegevens uit de DE&I-medewerkersenquête van 2022 en inzichten uit onze nieuwe DE&I-ambassadeursgroepen. 

Werven op basis van diversiteit 

Om de diversiteit van ons personeelsbestand te vergroten, moeten we onze zoektocht naar kandidaten verbreden. We moeten mensen vinden die wij, of de arbeidsmarkt in het algemeen, gewoonlijk over het hoofd zien. We zijn vastberaden om meer collega’s te verwelkomen voor wie werken extra uitdagend is door een beperking, ziekte of medische aandoening. De kloof overbruggen is een kwestie van rechtvaardigheid; van actief aanbieden wat collega’s nodig hebben om succesvol te zijn. 

Dit doen we onder meer via meet-and-greet-bijeenkomsten van Onbeperkt aan de Slag en het WerkgeversServicepunt. Ze hebben als doel om kandidaten te verbinden met werkgevers – een uitgelezen kans om talenten te ontmoeten met de capaciteiten en motivatie die wij zoeken. In 2023 namen we deel aan twintig bijeenkomsten en organiseerden we zelf een meet-and-greet in Utrecht. Er kwamen meer dan vijftig werkgevers en 120 kandidaten op af. In totaal namen we negen nieuwe collega’s aan die we tijdens deze evenementen leerden kennen. In de loop van het jaar riepen we ook een nieuwe functie in het leven: de diversity recruiter. Die koppelt vacatures aan talent uit delen van de samenleving die we als werkgever beter willen bereiken.  

In 2023 hadden we 136 mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze inspanningen om carrièremogelijkheden te creëren voor mensen die mogelijk extra moeilijkheden ondervinden op de werkvloer – en om hen te ondersteunen met aangepaste uren of aangepaste taken – werden beloond met een Frontrunner-nominatie bij de Ctalents Diamond Awards. 

Werknemersgroepen 

Women Connected, Intercultural Connected, Queers Connected en Go-Getters Connected. Dat zijn de vier interne werknemersnetwerken van VodafoneZiggo, elk met eigen budget en activiteitenkalender. In 2023 werkten ze samen aan evenementen, workshops en trainingen om intersectionaliteit tussen verschillende gemeenschappen binnen onze organisatie te bevorderen.  

Hoogtepunten van dit jaar waren onze sponsoring van Pride Utrecht, Pride Amsterdam en Pride Groningen en onze deelname aan de lancering van een nieuw programma voor ondernemers met een beperking (Onbeperkt Ondernemen). Ook organiseerden we onze eerste iftar-maaltijd (new window) en Diwali-viering, die collega’s uit heel Nederland samenbracht om te leren en te verbinden. 

Een gevoel creëren van erbij horen  

We willen dat al onze werknemers zich veilig en gerespecteerd voelen op het werk. Ongeacht hun geslacht, capaciteiten, seksuele geaardheid, leeftijd, religie of culturele achtergrond. Naast diverse vertegenwoordiging zijn de bevordering van saamhorigheid en verbondenheid belangrijke factoren bij het creëren van een inclusieve cultuur. In 2023 maakten vrouwen 29% uit van onze organisatie en 39% van ons topmanagement. We trainden meer dan 200 leidinggevenden in bewuste inclusie en behandelden daarbij onderwerpen als empathie tonen, luisteren zonder te oordelen en het voor elkaar opnemen. 

We willen dat VodafoneZiggo de samenleving waarin we actief zijn, vertegenwoordigt.

Gedurende 2023 hielden we ook teamgerichte ‘inclusiebevorderende’ bijeenkomsten met een externe begeleider. Dit als reactie op het in 2022 toegenomen aantal meldingen over gedrag waardoor collega’s zich ongemakkelijk voelden. We denken dat deze zorgwekkende trend allereerst een weerspiegeling is van de nationale discussie over ongepast gedrag op de werkvloer. Tegelijk zien we het ook als het succes van onze nieuwe meldkanalen Trust Buddies en Hotlines (zie Ethics and compliance (new window)). We zijn vastbesloten om onaanvaardbaar gedrag tegen te gaan door maatregelen als deze inclusiebijeenkomsten.  

Stappen blijven maken 

We hebben al veel vooruitgang geboekt op het gebied van DE&I. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat onze saamhorigheidscultuur volledig werkelijkheid is geworden. Op de agenda voor 2024 staat een inclusiebeoordeling voor elke stap in het traject van alle werknemers. Ook voeren we nieuwe richtlijnen in voor inclusief taalgebruik. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze inkoop diverser en inclusiever kunnen maken, bijvoorbeeld door samenwerking met bedrijven met een BIPoC (Black, Indigenous, People of Color)-eigenaar, of leveranciers die gecertificeerd zijn door de Prestatieladder Socialer Ondernemen. 

Bij de voorbereidingen op de nieuwe cao van VodafoneZiggo (zie Aantrekkelijke werkgever (new window)) zullen we van de gelegenheid gebruikmaken om DE&I-aspecten op te nemen waar het kan. Bijvoorbeeld door de Equity Sequence™ te gebruiken in onze besluitvormingsprocessen. In de zomer van 2024 houden we onze volgende DE&I-medewerkersenquête, om weer nieuwe inzichten te verschaffen in waar we onze medewerkers goed ondersteunen en waar we het beter kunnen – en moeten – doen.  

Leave no one behind

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Maar nog altijd hebben ruim 2,5 miljoen mensen (new window) in Nederland moeite om hierin volledig mee te doen. VodafoneZiggo zet erop in dat íedereen toegang heeft tot connectiviteit. Dat onze digitale producten en diensten gebruiksvriendelijk zijn. En dat mensen beschikken over essentiële digitale vaardigheden. Zo willen we zorgen dat niemand achterblijft. 

Iedereen mee laten doen 

Als telecombedrijf zijn we een drijvende kracht achter digitale versnelling. Dit geeft ons ook een verantwoordelijkheid om niet technologie maar mensen centraal te zetten in wat we doen. En zo de digitale kloof te dichten. Hiervoor is geen eenduidige oplossing. Daarom richten we ons meerdere thema’s tegelijk: toegang, toegankelijkheid en digitale vaardigheden. We werken hierbij nauw samen met diverse partners om onze positieve impact te vergroten (zie Sociale partners (new window)).

VodafoneZiggo is een van de oprichters van de Alliantie Digitaal Samenleven (new window). Partijen uit de publieke en private sector trekken hierin samen op voor een meer digitaal inclusieve samenleving. In 2023 organiseerden we op ons hoofdkantoor een bijeenkomst om contacten tussen organisaties en initiatieven voor digitale inclusie te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Alliantie Het Manifest: Dicht de digitale kloof (new window). Dit manifest vormt de basis van onze gezamenlijke missie. 

Toegang mogelijk maken  

Van de Nederlandse huishoudens heeft 3% geen vaste aansluiting (new window). Voor hen is simpelweg toegang krijgen tot internet dus al een belangrijke stap naar digitaal meedoen. Volgens ons is dit intussen een menselijke basisbehoefte. En we voelen de verantwoordelijkheid om mensen hierbij te helpen. In oktober 2023 lanceerden we samen met enkele partners binnen de Alliantie Digitaal Samenleven een pilot voor het Digitaal Meedoen Pakket. Dit is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die nog geen aansluiting hebben. Het pakket bestaat uit een voordelig internetabonnement en een tweedehands laptop of tablet. Ook krijgen de ontvangers hulp bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. 

Via deze pilot van een jaar sluiten we ongeveer 250 huishoudens in Utrecht aan op internet, en later volgen er meer in Amsterdam. De gemeente bepaalt wie er precies in aanmerking komen. Tijdens de pilot onderzoeken we onder meer waarom deelnemers nog geen internetverbinding hadden en of dit pakket voor hen een oplossing is. Ook kijken we of het haalbaar is om dit project op grotere schaal uit te rollen. 

Cruciale verbindingen leggen  

In noodsituaties is toegang tot internet vaak essentieel. Niemand uitsluiten betekent dus ook zorgen voor connectiviteit op momenten dat mensen dit het hardst nodig hebben. Ons Instant Network-team van de Vodafone Foundation (new window) staat klaar om in kritieke situaties noodcommunicatie op te zetten. Hierdoor kunnen getroffen gemeenschappen en eerstehulpverleners hulp inroepen, hulpacties coördineren en met elkaar in contact blijven.   

Dit team kwam begin 2023 in actie toen Turkije getroffen werd door een grote aardbeving. Ze brachten daar cruciale verbindingen tot stand om communicatie mogelijk te maken. Als onderdeel van een Vodafone-consortium zorgden collega’s van VodafoneZiggo voor WiFi-direct op zeven locaties (new window) en oplaadstations voor mobiele telefoons (lees hier (new window) meer over het Instant Network). In november vertrok een team van de Vodafone Foundation naar Kenia om Instant Network School-oplossingen op te zetten voor zes scholen in de vluchtelingenstad (new window) Kakuma. De oplossing houdt in dat ze een krachtige modem kregen én een server vol online en offline lesmateriaal. 

Over de Vodafone Foundation  

Dit wereldwijde netwerk zet de kracht van connectiviteit in om levens te veranderen. De Vodafone Foundation speelt in op specifieke lokale behoeften in landen waarin Vodafone Group, een van onze moedermaatschappijen, actief is. Sinds 2002 zet de Vodafone Netherlands Foundation technologie in om het leven te verbeteren van mensen met een kwetsbare positie in de Nederlandse maatschappij. 

Zorgen voor toegankelijkheid 

Toegang bieden tot de digitale wereld. Dat is al een belangrijke oplossing. Maar het is niet altijd genoeg om te zorgen dat iedereen ook echt helemaal kan meedoen. Want niemand uitsluiten betekent ook: zorgen dat al onze digitale producten en diensten gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ongeacht hun behoeften en mogelijkheden.  

In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet richting dit doel. We zorgden er onder meer voor dat onze producten en diensten voldoen aan de normen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en aan de Europese toegankelijkheidswet (EAA) die binnenkort van kracht wordt. Ook hebben we de betrokkenheid van onze medewerkers bij het thema toegankelijkheid flink vergroot. We organiseerden bijvoorbeeld ervaringsbijeenkomsten om hen bewust te maken van het belang van inclusie voor mensen met een beperking.  

Daarnaast startten onze ontwerpers en programmeurs een bottom-up initiatief om toegankelijke digitale producten te leveren. In 2024 beginnen we met trainingen om ‘accessibility by design’ onderdeel te laten zijn van alle klanttrajecten en contactmomenten. Ook willen we meer verschillende groepen klanten betrekken bij onze test- en onderzoeksactiviteiten. Zo kunnen we functies ontwikkelen die een naadloze gebruikerservaring voor meer mensen bevorderen. 

Helpen bij digitale vaardigheden  

Het derde onderdeel van onze aanpak om iedereen te laten meedoen, draait om onderwijs en ondersteuning voor digitale geletterdheid. Sinds 2018 hebben wij ons programma Welkom Online. Deze samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en ASML is erop gericht om de digitale geletterdheid onder senioren te vergroten. We bieden één-op-één hulp en verzorgen workshops in bibliotheken, buurthuizen en sportclubs, aangevuld met online cursussen voor zelfstudie.  

Help je mensen bij een digitale kwestie, dan is persoonlijk contact belangrijk. Daarom begonnen we in 2023 met ons Digitale Dinsdag-inloopspreekuur in enkele VodafoneZiggo-winkels. Elke week van 10:00 tot 13:00 uur kunnen klanten én niet-klanten bij ons terecht om hulp te krijgen van onze deskundige medewerkers. Zo’n hulpvraag kan over van alles gaan. Over telefooninstellingen wijzigen, videogesprekken voeren of handige apps vinden. Om te zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt, werken we actief samen met lokale netwerken, zoals het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek. We testten in 2023 de Digitale Dinsdagen in vier winkels. In 2024 willen we dit initiatief landelijk aanbieden. 

In 2023 ontwikkelden we voor ouderen de Huiskamer van Toen: een ruimte waarin vervlogen tijden weer tot leven komen. Via 360°-projecties beleven bezoekers een nostalgische reis langs hoogtepunten uit de 70-jarige geschiedenis van radio- en tv-entertainment. Dit project was te zien in verzorgingshuizen en tijdens de 50PlusBeurs. Deelnemers konden meteen ook workshops van Welkom Online volgen. Het project riep bij mensen niet alleen een gevoel van nostalgie op, maar bracht ook een dialoog op gang over moderne technologie, smartphones en digitalisering. Zo maakten we dus een doeltreffende verbinding tussen heden en verleden. 

Digitaal bewustzijn 

Internet op een veilige en positieve manier gebruiken, dat kan zelfs voor digital natives een uitdaging zijn. Daarom is er het Online Masters-programma van de Vodafone Foundation. Hiermee ontwikkelen jongeren essentiële digitale vaardigheden en doen ze kennis op over de kansen en uitdagingen van digitalisering. Door een verantwoord gebruik van technologie al vanaf jonge leeftijd te stimuleren, helpen we de basis te leggen voor een samenleving die meer digitaal verantwoord en verbonden is. In de modules van de Online Masters komt van alles aan bod: van sexting en nepnieuws tot toekomstige carrières en persoonlijke groei. De trainingen zijn bedoeld als springplank voor verdere groei, zowel in het eigen leven van jongeren als in de hele maatschappij.  

Een andere manier waarop we jongeren helpen, is met de Experience Days. Die zijn intussen een traditie bij VodafoneZiggo. We organiseren ze in samenwerking met JINC, speciaal voor leerlingen van basisscholen en scholen voor beroepsonderwijs in achterstandswijken. De jongeren lopen hierbij een ‘bliksemstage’ van één dag. Zo kunnen ze verschillende loopbaansectoren en beroepen verkennen en inspiratie opdoen voor hun toekomst. In 2023 organiseerden we deze Experience Days in zeven VodafoneZiggo-kantoren. 

Onze initiatieven op het gebied van digitale vaardigheden zoals Welkom Online, Online Masters en Experience Days, maakten in 2023 een positieve impact op meer dan 194 duizend mensen. Met veel dank aan onze VodafoneZiggo-vrijwilligers en de financiering van de Vodafone Foundation. 

Deel deze pagina: