Onze rol in de waardeketen

Upstream: leveranciers 

Bouwen aan een fundament van verantwoordelijkheid en innovatie 

Input 

Onze upstream processen leggen de basis voor VodafoneZiggo's activiteiten, door ervoor te zorgen dat we de nodige input hebben om zinvolle verbindingen en vooruitgang te creëren. Samen met onze vertrouwde partners leggen we de fundamenten die ons in staat stellen een uitzonderlijke ervaring te leveren. Door deze samenwerkingen creëren we het krachtige netwerk dat de ruggengraat van onze connectiviteit vormt, waardoor we miljoenen klanten door het hele land kunnen bereiken. Door samen te werken met partners verrijkt ook onze maatschappelijke bijdragen, waardoor we een waardevol lid van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ondertussen maken financiële middelen cruciale investeringen mogelijk in ons netwerk, ons team en onze vooruitstrevende oplossingen.  

De upstream waardeketen gaat niet alleen over het veiligstellen van de materialen en technologieën die nodig zijn voor een uitgebreide netwerkinfrastructuur, maar ook voor een verantwoord en innovatieve infrastructuur. We erkennen de grote impact van klimaatverandering op gebieden zoals grondstoffeninkoop en productie, zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door middel van duurzame praktijken, waaronder duurzame en ethische inkoop.  

Zie: Impact van inkoop (new window)

Wij zijn toegewijd aan het creëren van werkplekken waar diversiteit gevierd wordt en waar elke werknemer zich gewaardeerd en gestimuleerd voelt.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) staat centraal in onze aanpak, vooral bij de inkoop en productie van grondstoffen.  

VodafoneZiggo streeft naar het creëren van een inclusieve keten die eerlijk handelen bevordert en diverse gemeenschappen ondersteunt. Bovendien zorgt ons streven naar een duurzame en ethische toeleveringsketen ervoor dat onze partners onze waarden van integriteit en duurzaamheid delen, dit versterkt onze toewijding aan ethische bedrijfspraktijken. 

Gegevensbeveiliging en privacy staan voorop in onze ontwerp- en ontwikkelingsprocessen. In een tijd waarin inbreuk op gegevens aanzienlijke gevolgen kunnen hebben, integreren we robuuste maatregelen vanaf de eerste stadia van productontwikkeling, zodat de gegevens van onze klanten beschermd zijn. 

Eigen werkzaamheden

Uitmuntendheid behouden door ethische praktijken en innovatie

Bedrijfsmodel

Centraal in onze activiteiten staat onze robuuste netwerkinfrastructuur, bestaande uit zendmasten, vezelknooppunten en ondergrondse kabels. De kern van onze waardecreatie ligt in ons bedrijfsmodel, gecentreerd rond de producten en diensten die we leveren aan onze Business to Customer (B2C) en Business to Business (B2B) markten.  

Ons diverse menselijke kapitaal, gekenmerkt door kennis, ervaring en toewijding, zet onze strategie in actie. Ondertussen is het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie, van het grootste belang bij het ontwikkelen van onze netwerken onze kantoren en in de producten die we aanbieden. 

Ons doel - plezier en vooruitgang met elke verbinding, stuurt onze focus op onze vijf strategische pijlers: 

Secure & Seamless Connectivity 

We zorgen voor ononderbroken, en veilige online ervaringen. 

Endless Entertainment 

Onze platforms bieden een breed scala aan entertainment, voor de uiteenlopende interesses van klanten.

Best Business Solutions

 We bieden bedrijven oplossingen op maat voor hun operationele efficiëntie en concurrentievermogen. 

Smart Digital Experience

Door innovatie faciliteren we slimme, intuïtieve digitale interacties voor onze klanten. 

Progress for Everyone 

We willen bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang en zorgen voor inclusiviteit en (digitale) toegang voor iedereen. 

Ons bedrijfsmodel is ontworpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van zowel de B2C- als de B2B-markt, waarbij we gebruikmaken van onze organisatiestructuur om risico's te beheren en ethische normen. Deze aanpak versterkt niet alleen onze positie, maar bevordert ook een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie.

In onze eigen activiteiten pakken we de grote gevolgen van klimaatverandering, vooral in netwerkactiviteiten en apparaten bij klanten. Als toonaangevende operator begrijpen we de energie-intensieve aard van onze business. We investeren in hernieuwbare energiebronnen en onderzoeken innovatieve technologieën om ons milieu duurzamer te maken. Onze inspanningen strekken zich uit tot het bevorderen van circulariteit, waarbij we ernaar streven om afval te verminderen te recyclen en her te gebruiken.

De principes van DE&I en een aantrekkelijke werkgever zijn verweven in de cultuur van VodafoneZiggo. Wij zijn toegewijd aan het creëren van werkplekken waar diversiteit gevierd wordt, waar we een inclusieve omgeving koesteren en waar elke werknemer zich gewaardeerd en gestimuleerd voelt. Deze wordt weerspiegeld in onze employer branding en dit helpt ons toptalent aan te trekken en te behouden. 

Gegevensbeveiliging en privacy blijven van cruciaal belang bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. We zorgen ervoor dat onze activiteiten de hoogste normen voor gegevensbescherming en we beschermen de informatie van onze klanten tegen nieuwe bedreigingen.  

Klant ervaring staat centraal in onze eigen activiteiten en daarom verbeteren we voortdurend ons netwerkonderhoud en operaties om een ongeëvenaarde servicekwaliteit te leveren.

Door innovatieve producten en diensten te leveren, willen we tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de samenleving, zodat iedereen profiteert van de technologische vooruitgang. Digitale inclusie en toegankelijkheid zijn leidende principes, waardoor we oplossingen ontwikkelen die digitale technologie toegankelijk maakt voor iedereen en helpt de digitale kloof te dichten. Mensen helpen en de samenleving sterker maken zijn de belangrijkste pijlers van onze missie, terwijl we veel investeren in de digitale toekomst - en in het bijzonder in ons snelle, betrouwbare en toekomstbestendige netwerk. Deze infrastructuur is de basis waarop we onze innovatieve oplossingen bouwen, waardoor we uitzonderlijke ervaringen aan onze klanten te leveren. 

Downstream: klanten 

Zorgen voor een duurzame en inclusieve digitale toekomst 

Output 

Onze toewijding vertaalt zich in tastbare resultaten, met ons betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk voorop. Deze netwerken ondersteunen miljoenen dagelijkse verbindingen, ondersteunen de digitale economie en versterken onze samenleving. Initiatieven zoals de uitrol van de energiezuinige Mediabox Next Mini onderstrepen onze toewijding aan duurzaamheid en verbeterde klantervaringen. 

Bovendien is onze focus op het verminderen van onze footprint te verkleinen en onze sterke financiële prestaties voortdurende investeringen, niet alleen in onze netwerken, maar ook in ons team, voor een inclusieve en ondersteunende werkcultuur. 

Impact 

Het resultaat van onze inspanningen heeft een aanzienlijke, positieve impact op de samenleving. Door Nederland verbonden te houden, faciliteren we cruciale digitale interacties en dragen we bij aan een gezondere, groenere en veiligere samenleving. Onze strategie is gericht op het creëren van langetermijnwaarde voor alle stakeholders.  

Door ons aan te sluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN nemen we actief deel aan het realiseren van onze doelstellingen en het tot leven brengen van de visie van een betere toekomst. Van stroomopwaarts tot stroomafwaarts, onze waardeketen belichaamt onze toewijding aan vooruitgang, innovatie en duurzaamheid, waardoor we een centrale rol blijven spelen blijven in het telecomlandschap. 

In de downstreamfase van onze waardeketen richten we ons op het minimaliseren van de milieu-impact van onze producten en diensten, van uitrol tot verwijdering. We implementeren strategieën om de levenscyclus van onze producten te verlengen, waar mogelijk en bevorderen inruil- of verantwoorde verwijdering en zo bij te dragen aan een duurzamere en circulaire economie. 

Onze benadering van distributie en productgebruik is gebaseerd op duurzaamheid en ethische praktijken. We streven ernaar om onze distributieprocessen zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te maken, uitstoot en afval te verminderen. Tijdens de gebruiksfase zijn gegevensbeveiliging en privacy van het grootste belang: we zorgen ervoor dat onze producten beveiligingsfuncties bevatten en beschermen zo de gegevens en privacy van onze klanten. 

De klantervaring is cruciaal in de downstreamfase. We streven ernaar om diensten te leveren die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid, maar deze zelfs overtreffen. Dit streven naar uitmuntendheid is een hoeksteen van onze merken en bouwt vertrouwen en loyaliteit op bij onze klanten.  

We erkennen ook het belang van digitale inclusie. We werken eraan om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten toegankelijk zijn voor iedereen, zodat de barrières voor digitale toegang worden afgebroken en een meer inclusieve samenleving wordt bevorderd. Door deze inspanningen dragen we niet alleen bij aan een gezondere, veiligere en meer verbonden samenleving, maar bevestigen we ook onze rol als verantwoordelijke en vooruitdenkende telecomoperator, toegewijd aan het verbeteren van de samenleving door middel van technologie.  

Stakeholders

Of het nu gaat om klanten, partners, leveranciers of de overheid- VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk voor Nederland. Wij beschouwen iedereen die we beïnvloeden met onze acties of die ons beïnvloedt als stakeholder. We zijn toegewijd aan het onderhouden van consistent contact met hen. Wij willen weten wat er in hun wereld speelt en welke rol zij voor VodafoneZiggo zien, waarbij we hun inzichten gebruiken om onze strategische prioriteiten, materiële onderwerpen en de SDG's ons aan te verbinden. Je kunt meer informatie vinden in de Stakeholder tabel in het gedeelte aanvullende informatie. 
  

Deel deze pagina: